Kwaliteitsgarantie

Alle docenten die bij ons les geven zijn gediplomeerd, hebben minimaal 5 jaar praktijkervaring als onder meer Masseur, Massagetherapeut, Shiatsutherapeut, Sportmasseur of Fysiotherapeut (BIG-geregistreerd) en zijn aangesloten bij diverse beroepsverengingen waaronder BATC, Zhong, NVT, NGS, NVST. Al deze beroepsorganisaties staan garant voor de kwaliteit van de aangesloten leden. Onze docenten vormen samen een hecht en sterk team. In ons Cursus- en Gezondheidscentrum kun je onder meer terecht voor Shiatsutherapie, lichaamsgerichte therapeute en oefentherapie Cesar. De behandelingen van deze therapeuten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Uiteraard kun je bij ons ook terecht voor Holistische Massage, Sportmassage en Onstpanningsmassage. Zie ook www.umai.nl

Massage in Beweging is een bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) geregistreerde Particuliere Onderwijsinstelling. Registratie bij het CRKBO, een onafhankelijke instelling, geschiedt op basis van een audit, waarbij het opleidingsinstituut moet voldoen aan de op een auditformulier gestelde criteria. Deze audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad  voor Training en Opleiding (NRTO). Uitgangspunten bij deze audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Registratie en erkenning als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn heeft tot gevolg dat de cursusprijzen die wij hanteren zijn vrijgesteld van BTW. Een aantal trainingen wordt geaccredteerd door BATC. Massage in Beweging wordt ook erkend door het UWV. Dat betekend dat de opleidingen van Massage in Beweging in het kader van een re-integratieproject in sommige gevallen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Opleidingen voor beroep

Massage in Beweging verzorgd professionele trainingen, cursussen, aanvullende workshops, en thema-dagen voor beginners en gevorderden, massagetherapeuten, schoonheidsspecialistes, oefentherapeuten enzovoort. Derhalve zijn alle kosten die gemoeid zijn met het volgen van onze trainingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Zowel het cursusgeld als de kosten die gemoeid zijn met de aanschaf van cursusboeken, vakliteratuur, massagetafels, massagestoelen en dergelijke kunnen geheel of gedeeltelijk in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Informeer naar de mogelijkheden bij de Belastingdienst.

Social Media

TwitterFacebookLinkedINYouTube