* Veel gestelde vragen over de Massage Opleiding/Jaartraining

Er worden in Nederland verschillende massageopleidingen aangeboden. Welke is voor mij het meest geschikt?

Veel mensen kiezen voor een opleiding dicht bij huis. Heel begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Het aanbod is ruim en breed en de kwaliteit van de opleidingen verschilt enorm. Ga niet alleen af op een mooi verhaal op een flitsende site. Vraag ook telefonisch informatie aan en infomeer naar de mogelijkheden tot het volgen van een proefles. Door de verschillende opleidingen zorgvuldig met elkaar te vergelijken kun je beter een bewuste keuze maken. De jaartraining die wij aanbieden is geschikt voor iedereen die op holistische wijze wil leren masseren.

Waarin verschilt jullie jaartraining van andere opleidingen?

Wij vinden het niet alleen belangrijk om je op te leiden tot een goede masseur, maar vooral ook om meer mens te worden. Daarom worden onze groepen bewust klein gehouden (maximaal 18 deelnemers) en besteden we gedurende de jaartraining veel tijd aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Ons motto is: ‘leren masseren en worden wie je bent’. Masseren is een uiterst intieme aangelegenheid en bij uitstek een behandelwijze die erg veel te maken heeft met wie jij zelf bent. Een mens is in onze visie meer dan alleen maar een hoop vlees en botten. Naast het goed uitvoeren van de massagetechnieken en voldoende theoretische basiskennis vinden wij het dan ook belangrijk dat jouw persoonlijke kwaliteiten tot hun recht komen in datgene wat je doet. Masseren is niet alleen een technisch gebeuren, je hele wezen is er bij betrokken.

Ik heb vrijwel geen ervaring met massage, is de jaartraining voor mij geschikt?

Dat is moeilijk te zeggen. Als je geen of weinig ervaring hebt met massage is het belangrijk om je eerst goed te oriënteren. Neem daarom altijd telefonisch contact met ons op voor meer informatie en/of stel je vragen per e-mail. We zullen proberen om zoveel mogelijk met je mee te denken. Soms kun je namelijk beter een korte massagecursus volgen, het is nogal wat om gelijk het diepe in te duiken! Bezoek ook één van onze open dagen zodat je persoonlijk kennis kunt maken met een aantal docenten en de sfeer kunt proeven. Om er zeker van te zijn of de jaartraining voor jou geschikt is kun je om te beginnen ook deelnemen aan onze basiscursus. Deze basiscursus kun je dan als een springplank beschouwen. Indien je na afloop van de basiscursus mee wil doen aan onze jaartraining wordt bovendien 5% korting op het cursusgeld verleend!

Is een vooropleiding verplicht?

Een vooropleiding is niet verplicht. Belangrijker is dat je bereid bent om samen met ons het avontuur aan te gaan. Een avontuur dat meer dan een jaar zal duren en waarin je niet alleen veel massagetechnieken zult leren, maar ook jezelf beter zult leren kennen. Ook is het van belang je te realiseren dat het theoriegedeelte op MBO+ niveau wordt aangeboden, maar in principe is de jaartraining voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of vooropleiding.

Hoe hoog is de minimum/maximumleeftijd?

We hanteren geen leeftijdgrens. Er is dus geen minimum of maximum leeftijd. Wij willen iedereen, van jong tot oud in de gelegenheid stellen aan de jaartraining mee te doen. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 30 en 40 jaar. De verhouding vrouwen/mannen is ongeveer 60/40 en het gemiddelde opleidingsniveau is MBO/HBO.

Is jullie jaartraining erkend?

De opleiding wordt als deelopleiding erkend door de BATC en is getoetst door de Stichting KTNO. Dat betekend dat bij de BATC aangesloten therapeuten deze jaartraining kunnen volgen om studiepunten mee te behalen. Overigens bestaat in Nederland geen erkende massageopleiding van een jaar, daarvoor is de opleidingsduur te kort. Massage is een vrij beroep, er is geen onafhankelijke beroepsvereniging voor masseurs. In de praktijk betekent dit dat iedereen, met of zonder diploma een eigen massagepraktijk kan beginnen. Als je daarnaast freelance wil werken in een sauna of beautycentrum is het aan te raden om een goede opleiding te volgen. Die opleiding kunnen we je zeker bieden! Wij garanderen dat je na het succesvol afronden van onze jaartraining voldoende in huis hebt om professioneel als masseur aan de slag te kunnen.

Hoe garanderen jullie de kwaliteit van de jaartraining?

Wij staan persoonlijk garant voor de kwaliteit van onze jaartraining. De meeste docenten die bij ons les geven zijn gevestigd als zelfstandig masseur/therapeut en hebben vaak vele jaren praktijkervaring. Bovendien zijn vrijwel alle docenten aangesloten bij een beroepsvereniging en hebben dus een naam hoog te houden. De praktijk is voor ons de beste garantie. Alvorens deel te kunnen nemen aan de jaartraining vinden wij het noodzakelijk dat je tenminste 1 praktijkdag volgt bij één van de docenten zodat je een goede indruk krijgt van onze werkwijze en manier van lesgeven, daarnaast vinden we het erg belangrijk om je van tevoren zo goed mogelijk te informeren zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

Waarom is een intakegesprek verplicht?

Het intakegeprek is geen sollicitatiegesprek, want in principe kan iedereen, ongeacht leeftijd of vooropleidng aan de jaartraining meedoen. Omdat jouw persoonlijk groei en ontwikkeling als een rode draad door de hele training heen loopt kan er gedurende de jaartraining veel in beweging komen. Het intakegesprek is o.a. van belang om goed vast te stellen of de jaartraining daadwerkelijk voor jou geschikt is. Hoewel wij in geen enkel opzicht aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid, zijn wij natuurlijk wel medeverantwoordelijk voor een zo zorgvuldig mogelijke aanpak.

Kan ik de opleiding volgen als ik een uitkering krijg?

Onze opleiding wordt in sommige gevallen vergoed door het UWV in het kader van een reïntegratietraject. Meer informatie hierover kun je aanvragen bij je reïntegratiecoach. Indien je wel aan de cursus mee wil doen, maar niet voor vergoeding in aanmerking komt bieden we je, indien van toepassing, de mogelijkheid om het cursusgeld in termijnen te betalen, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Deel dit op: