Ga naar de inhoud

Massagetechnieken

Klassieke Massage en Holistic Pulsing

Er zijn heel veel technieken die je bij een massage kun gebruiken. In dit artikel geven we een overzicht van de massagetechnieken die we gebruiken in de Zweedse, of Klassieke Massage.

InleidingIntermitterend drukken • Effleurage • Pétrissage • Frictie • Tapotage • Holistic Pulsing

Inleiding

Klassieke Massage wordt vergeleken met de Zweedse massage en is in de westerse wereld een van de meest uitgevoerde massagevormen. Over het algemeen ziet men de Zweedse schermer en gymnastiekleraar Pehr Henrik Ling (1776-1839) als grondlegger van de Zweedse massage. Het is de Nederlander Johan Georg Mezger (1838-1909) die de aan het Frans ontleende termen heeft geïntroduceerd om deze massagevorm te beschrijven.

Het systeem van Ling heette Swedish Movement System (Zweedse gymnastiek. De naam Swedish Movement System werd gedurende tweede helft van de 19e eeuw wel verbasterd tot Swedish Massage System (Zweedse massagesysteem). Mogelijk is hierdoor Ling zo lang geassocieerd met Zweedse massage. In Zweden zelf gebruikt men de term Zweedse massage trouwens niet.

Binnen de klassieke massage werkt de masseur bijna uitsluitend met de handen. Technieken die men uitvoert met onderarmen, ellebogen en voeten zijn in de Klassieke massage niet gebruikelijk. Er kan olie, crème of lotion worden gebruikt om de weerstand van de huid te verminderen.

De belangrijkste Massagetechnieken

De basis van de klassieke massage bestaat uit drie basistechnieken:

1. Effleurages zijn strijkende bewegingen over de huid met weinig of matige druk, waarbij een kortere of langere streek over het lichaam wordt gemaakt, gevolgd door een lichte retourstreek. De (steviger) opstreek dient zoveel als mogelijk in de richting van het hart te worden gemaakt. Zo’n heen-en-weer streek wordt gewoonlijk enkele keren herhaald. Op bijna elk lichaamsdeel kan effleurage worden toegepast: voor het aanbrengen van massageolie, om het gebied warm te maken, en om je partner te ontspannen. → meer info

2. Pétrissage is het kneden van spieren, een beweging die vergelijkbaar is met het kneden van brooddeeg. Het maakt de spieren soepeler, en het helpt bij het losmaken van plekken waar de huid is verkleefd met de spieren. Het kneden stimuleert ook het afvoeren van afvalstoffen uit de weefsels. Verwante technieken zoals wringen, het rollen van de huid, het oppakken en knijpen van de huid en het maken van plukbewegingen met duim en middelvinger – die door sommigen wel tot pétrissage worden gerekend – behoren eigenlijk tot de bindweefselmassage. → meer info

3. Tapotage – Hierbij maakt de masseur een serie – meestal snelle – ritmische slagen (met de vingertoppen, de muis dan wel zijkant van de handen, bolle handen, of gesloten vuisten) die afwisselend met beide handen worden toegediend. Diverse variaties worden benaamd met termen zoals (in volgorde van toenemende intensiteit): tikkelen, kloppen, waaierslag, hakken/hakslag, ‘cupping’ (met bolle handen), trommelen… Tapotage wordt gebruikt op gebieden met veel spierweefsel (zoals de monnikskapspier, billen, dijen en kuiten). Het stimuleert het behandelde gebied, het activeert de huid en verbetert de bloedsomloop. → meer info

Aanvullende massagetechnieken

Dit zijn:

Intermitterend drukken

Dit is een techniek om de toestand van het weefsel te ervaren. Het is een prima techniek om mee te beginnen. Ook kan deze techniek toegepast worden bij (lichte) oedeembestrijding, oftewel afvoer van een teveel aan vocht in het weefsel. Doordat herhalend druk gegeven wordt op het lichaam krijgt de masseur een goede indruk van het onderliggende weefsel. Intermitterend drukken is daarom een van de eerste technieken die je gebruikt in het begin van de massage. Intermitterend drukken heeft echter een te verwaarlozen effect op de bloed en lymfecirculatie. Het intermitterend drukken wordt toegepast als voortonisering, ter gewenning voor masseuse/masseur en cliënt(e); om vochtophopingen op te heffen; ter ontspanning, en om de grote bloed- en lymfevaten tegen het onderliggende bot uit te drukken. Er zijn diverse technieken mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de beide handen een been (bijna) geheel omsluiten, waarbij met korte tussenpozen druk wordt uitgeoefend, of wordt de spiermassa eerst door de vingers en duimen van de onderlaag geheven, waarna met de gehele hand een aanzwellende druk wordt gegeven.

Frictie

Door frictie bewerkt een masseur dat het onderliggende weefsel los komt en de bloeddoorstroming gestimuleerd wordt. Fricties kunnen soms wat pijnlijk zijn, vooral als het bindweefsel tussen de spieren erg vervuild is. Er ontstaan dan verklevingen van het bindweefsel met de spieren, wat als kleinere of grotere “knopen” gevoeld kan worden. Vaak zal de masseur tijdens de lichaamsmassage fricties combineren met pétrissages om het bindweefsel los te krijgen

Vibraties

Vibraties zijn kleine, snelle bewegingen (trillingen) van de weefsels. Deze bewegingen dient men ofwel plaatselijk toe (waarbij het aanrakingsvlak uiteenloopt van één vingertop tot de volle hand) ofwel aan een compleet lichaamsdeel (voorbeeld: door een voet vast te pakken en in trilling te brengen, vibreert het hele been mee, tot en met de heup). Bij Zweedse massage is de richting van de vibratie normaliter zijwaarts – bij andere massagevormen (zoals de Chinese Tui Na massage) gebruikt men ook wel in/uitwaartse vibraties.

Effleurages

Effleurages (wrijvend strijken over de hand met de volle hand of delen van de hand) zijn heel fijn om te ondergaan, vooral omdat deze massagetechniek zeer rustig is, waarbij de masseur de spieren uitstrijkt. Hierbij wrijft men met de hand bv. de rug vanaf de nek tot aan de stuit. Op deze wijze rekt en ontspant men de spieren en wervels van de rug. Effleurages vormen een zeer belangrijk onderdeel van de massage omdat men deze greep steeds gebruikt bij het begin en op het einde van de massage. De spieren moeten volledig ontspannen zijn, daarom brengt men indien mogelijk de aanhechtingspunten passief dichter bij elkaar. Hiervoor gebruikt men kussens, rollen, maar kan men de gemasseerde ook in verschillende houdingen leggen of laten liggen.

Effleurages kunnen worden uitgevoerd met alle delen van de hand. Het is ook mogelijk om met de vlakke hand te masseren. De handen moeten het lichaamsdeel als het ware omvatten. De houding van de handen is dus volledig aan de vorm van het lichaamsdeel aangepast. Men strijkt voor zover dit mogelijk is steeds in de richting van het hart. Op het einde van de beweging keert men ontspannen terug om een volgende beweging in te zetten. De uitgeoefende druk moet niet te groot zijn, gelijkmatig verdeeld en kan progressief iets toenemen. De snelheid van de beweging is gelijkmatig.

Effecten van Effleurages

Een ontspannende uitwerking kan men verkrijgen door langdurig, ritmisch, traag en met geringe kracht in de lengterichting van de spieren te strijken. Stimulerend effleureren gebeurt onder sterkere druk en wordt vlugger uitgevoerd. Deze behandeling zal vooral nuttig zijn bij lichaamsdelen die door gedwongen inactiviteit niet in gelegenheid zijn de oude huidcellen af te stoten zoals normaal door beweging geschiedt (bv na immobilisatie in gips). Men verkrijgt een ontschilferende werking op de huid (desquamatie): de opperste huidlagen verwijdert men door het wrijven. Dit heeft een tweedelig effect:

  1. Door het vrijmaken van de poriën wordt de functie van de huid verbeterd (afscheiden van talg en zweet).
  2. De onderliggende huidcellen worden tot activiteit en groei geprikkeld.

Door het leegstrijken van aders en lymfebanen ondersteunt men de veneuze bloedsomloop; dit veroorzaakt op zijn beurt een verbeteren van de circulatie van de slagaders.

Door krachtig strijken veroorzaakt men een duidelijke hyperemie of roodheid van de huid.

Het interstitieel vocht in de onderhuid en de losliggende stofwisselingsproducten worden weggewreven.

Aan het einde van de massage voert het lichaam de vrijgemaakte afvalstoffen sneller af.

Pétrisage

Petrisage is de knedende beweging van bijvoorbeeld het “schouders masseren”. Het zachte kneden, in combinatie met rustige effleurages vanuit de nek naar de schouders, zorgt dat de schouderspieren, schouderkom en schouderbladen rustig kunnen ontspannen en in hun oorspronkelijke stand gaan staan. Men voelt direct dat men beter in z’n vel zit. Maar petrisages kun je ook op andere delen van het lichaam gebruiken.

Vibratie

Vibratie gebruikt men om spiergroepen los te schudden, denk hierbij aan het losschudden van de kuiten bij stijve spieren of kramp. Het schudden zorgt dat de spieren van elkaar los komen en stimuleert deze. Hierdoor worden zenuwprikkels beter doorgegeven, wat leidt tot vermindering van pijnprikkels.

Tapotage

Tapotage is het kloppen op de huid en spieren, waarbij de handen licht gehold zijn. Het heeft invloed op de bloedvaten, waarbij (afhankelijk van de gebruikte technieken) de vaatwanden zich samentrekken of verbreden. Hierdoor raken de spieren ontspannen of juist geactiveerd.

Holistic Pulsing

Holistic Pulsing behoort niet tot de klassieke massagetechnieken, maar we demonstreren en oefenen deze wel in onze cursussen. Pulseren is een respectvolle manier van behandelen waarbij men het lichaam op een natuurlijke manier in beweging (een soort wiegen) brengt. Door het pulsen van het lichaam in een speciaal op de persoon afgestemd ritme, brengt men vanaf het eerste moment het hele lichaam in een stromende, gelovende beweging. De ritmische pulsen variëren op speelse wijze van heel klein naar groter en combineert men soms met rollende en strekkende bewegingen. De continuïteit van de pulsen geeft de pulsee (degene die gepulst op de tafel ligt) de mogelijkheid zich aan deze stromende golfbeweging over te geven, zich er als het ware “in te laten zakken”. Mede door de afwisseling van kleine en grote pulsen, mobilisaties, het “wiegen” en het spelen met armen en benen kan een sessie afwisselend een speelse en toch zeer intense ervaring zijn. Een ontdekkingsreis door het lichaam.

Ook deze massagetechnieken leren?

Vind je het leuk om te lezen over deze technieken? Zou je ze ook willen leren? Bij Massage in Beweging kun je diverse workshops of cursussen volgen om te leren masseren. Hoewel massagetechnieken in alle lessen centraal staan, willen wij vooral masseurs opleiden en trainen die verschil maken. Daarom staat persoonlijke ontwikkeling en masseren met hart en ziel bij ons bovenaan! Kijk snel bij onze cursussen of workshops voor het aanbod!

Deel dit op: